Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Zachowanie poufności danych jest dla Spółki Akson znacząco istotne i chcemy, aby każdy Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy politykę prywatności dla naszych Klientów, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.Kim jesteśmy?

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane i chronione przez Akson Padjasek-Krysowski Spółka jawna z siedzibą w Świętochłowicach (Akson).

Akson Padjasek-Krysowski Spółka jawna
ul. Polna 73
41-600 Katowice
Polska
REGON: 272434970
NIP: 634 10 12 579
KRS: 000535961Gdzie przechowujemy Państwa dane?


Zebrane dane osobowe przechowujemy na naszych serwerach zlokalizowanych na terenie Polski i nie są one przekazywane poza ten obszar, ani tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.Kto ma dostęp do Państwa danych?

Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług.


Dlaczego zbieramy dane osobowe?


Dane osobowe przetwarzamy w celu świadczenia usług zdrowotnych, realizacji zamówienia, wytworzenia produktu, przetworzenia płatności, dostawy towarów oraz wywiązania się z umowy zawartej z Klientem. Zbierane dane osobowe potrzebne są nam do konfiguracji i/lub dostosowania nabywanych produktów, przetworzenia zamówienia, rozliczenia finansowań (np. NFZ) oraz wysyłki towarów. Ponadto nasi Klienci otrzymują od nas fakturę lub paragon. W przypadku pytań dotyczących dostawy, korzystamy z podanego numeru telefonu lub adresu e-mail, by skontaktować się z Klientem.Jakie mają Państwo prawa?

Prawo dostępu do danych:
W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także w celu uzupełnienia niekompletnych danych - wystarczy, że skontaktujecie się z nami listownie (adres siedziby Akson) lub mailowo (sekretariat@akson.pl)

Prawo do poprawiania danych:
W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także w celu uzupełnienia niekompletnych danych - wystarczy, że skontaktujecie się z nami listownie (adres siedziby Akson) lub mailowo (sekretariat@akson.pl).

Prawo do usunięcia danych:
Mają Państwo prawo usunąć swoje dane przetwarzane przez Akson, z wyjątkiem sytuacji, gdy jesteśmy zobowiązani je przechowywać lub przetwarzać na podstawie przepisów szczególnych. Są to m.in. sytuacje:
* niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta (np. tocząca się reklamacja),
* gdy podczas zakupów korzystali Państwo z finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia,
* realizacja zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zrealizowane,
* nieuregulowany dług wobec Akson,
* Państwa dług został sprzedany firmie zewnętrznej,
* realizacja wniosku kredytowego,
* w przypadku dokonania jakichkolwiek zakupów, przechowujemy Państwa dane w celach księgowych.

Mogą Państwo także żądać kopii swoich danych, bądź przekazania ich kopii innemu administratorowi danych.

Prawo do ograniczenia:
Mają Państwo prawo zażądać, aby Akson ograniczył przetwarzanie Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:
* jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Akson, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie tych danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
* w przypadku gdy zgłoszą Państwo, że dane osobowe są niepoprawne, Akson musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
* jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy mogą Państwo nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Państwa danych osobowych.
* w przypadku gdy Akson nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Akson:
Mają Państwo prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych na podstawie uzasadnionego interesu Akson. Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Państwa interes lub prawa, albo z powodu roszczeń prawnych.Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Dane niefinansowe przechowywane są przez okres gwarancji obowiązujący w przypadku nabytego produktu, czyli maksymalnie pięć lat.
Dane finansowe przechowywane są przez siedem lat, zgodnie z wymogami prawa polskiego.Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?

Klientów kupujących/zamawiających nasze produkty prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu, kontaktowego numeru telefonu lub adresu e-mail. W niektórych przypadkach wymagane są inne dane, takie jak wzrost, waga, długość kończyn oraz informacje na temat niepełnosprawności lub schorzenia. Aby zrealizować zamówienie (z wyłączeniem zamówień realizowanych w oparciu o umowę), potrzebne mogą nam być również dane konta bankowego.Jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw?

Żądanie takie mogą Państwo przekazać za pośrednictwem poczty e-mail, listownie lub telefonicznie, korzystając z danych kontaktowych podanych w części „Kim jesteśmy?”.Co robimy z otrzymanymi danymi?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na naszych serwerach zlokalizowanych na terenie Polski. Dostawy produktów realizujemy za pośrednictwem zewnętrznych firm kurierskich, którym przekazujemy nazwisko, adres i numer telefonu Klienta, tak by możliwe było dostarczenie przesyłki.

Nie wykorzystujemy otrzymanych danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Klienta.

Dane osobowe przekazywane są wewnętrznie naszemu Zespołowi ds. Sprzedaży, Działowi Obsługi Klienta, Działowi Księgowości oraz Działowi Serwisu, w celu umożliwienia realizacji zamówienia oraz świadczenia usług związanych z obsługą klienta. W przypadku gdy wyrażą Państwo chęć zakupu na raty lub wysyłki towaru, wymagane dane będą przekazane powiązanym podmiotom (bank, firma kurierska, producent lub dystrybutor), z którymi współpracujemy na podstawie umowy. Jednocześnie zapewniamy, że nie wykorzystujemy Państwa danych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, nie sprzedajemy Państwa danych jakimkolwiek innym podmiotom, przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Państwa dane zawsze będą chronione oraz przetwarzane zgodnie z prawem wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, aby się z nim skontaktować należy napisać na adres IOD@akson.pl a w temacie wiadomości wpisz „Kontakt w sprawie danych osobowych”.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeżeli stwierdzą Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w niewłaściwy sposób, mogą się Państwo z nami skontaktować e-mailowo na adres: IOD@akson.pl, w temacie wiadomości wpisując "Kontakt w sprawie danych osobowych".

Mogą się też Państwo skontaktować się z organem nadzorczym: Urzędem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej www.giodo.gov.pl lub pisząc na adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Uaktualnienia naszych zasad prywatności:
Jeżeli w przyszłości zajdzie konieczność zmiany naszej polityki prywatności dla Klientów Akson, zamieścimy jej aktualna wersję na naszej stronie www.akson.pl.

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Wygląd i treści > Strony informacyjne > Polityka prywatności

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl